skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Examenul de licență

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de licență
 • Dosar plic cu numele scris pe copertă
 • Cerere tip de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia (copie legalizată);
 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Două fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele pe verso);
 • Nota de lichidare
 • Certificatul de competenţă lingvistică
 • Lucrarea de licenţă în format tipărit + formatul electronic, însotiţă de referatul coordonatorului ştiinţific şi de alte documente/formulare specifice, elaborate de Departamente şi care vor fi prezente în îndrumarele de alcătuire a lucrărilor de licenţă;
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)

 

Calendar licență

IMAPA

 • Depunere dosar și lucrare de licență: 21.06.2016, intre orele 14-17, sala 211
 • Susținerea probei scrise: 04.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 05.07.2016

CEPA

 • Depunere dosar și lucrare de licență: 23.06.2016
 • Susținerea probei scrise: 06.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 07.07.2016

IPA

 • Depunere dosar și lucrare de licență: 23.06.2016, intre orele 10.00-13.00, sala B103
 • Susținerea probei scrise: 06.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 07.07.2016

BIA

 • Depunere dosar și lucrare de licență: 27.06.2016, intre orele 10.00-13.00, sala B103
 • Susținerea probei scrise: 11.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 12.07.2016

IPMA

 • Depunere dosar și lucrare de licență: 25.06.2016, intre orele 09.00-13.00, sala B005
 • Susținerea probei scrise: 11.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 12.07.2016

Montanologie

 • Depunere dosar: 25.06.2016, intre orele 09.00-13.00, sala B005
 • Susținerea probei scrise: 13.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 14.07.2016

Montanologie ID

 • Depunere dosar și lucrare de licență: 25.06.2016
 • Susținerea probei scrise: 13.07.2016
 • Susținerea lucrării de licență: 15.07.2016

 

Tematica examenului de licență

 

IPA

CEPA

BIA

IMAPA

 

 

Examenul de disertație

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de disertație
 • Dosar plic cu numele scris pe copertă
 • Cerere tip de înscriere;
 • Diploma de licență sau diplomă echivalentă acesteia (copie legalizată);
 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Două fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele pe verso);
 • Nota de lichidare
 • Certificatul de competenţă lingvistică
 • Lucrarea de dusertație în format tipărit + formatul electronic, însotiţă de referatul coordonatorului ştiinţific şi de alte documente/formulare specifice, elaborate de Departamente şi care vor fi prezente în îndrumarele de alcătuire a lucrărilor de licenţă;
 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)

 

Calendar disertație
 • ACSA

  • Depunere dosar: 02.07.2016
  • Susținerea lucrării de disertație: 16.07.2016

  MPMA (Alimentar)

  • Depunere dosar: 02.07.2016
  • Susținerea lucrării de disertație: 16.07.2016

 

Back To Top